Loader
Course Image

BSc in Dylunio Cynnyrch (Full Time)

Bangor University

Bachelor Degree , Product Design

Course Description

Bydd y cwrs gradd yma yn eich paratoi am yrfa werth chweil a llawn her mewn dylunio cynnyrch – gyrfa lle gellwch wneud gwahaniaeth.

 • Mae’r Ganolfan Dylunio a Thechnoleg yn rhan o’r Ysgol Addysg.
 • Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi cael enw da cynyddol am gynhyrchu gwaith o safon uchel iawn, a arddangoswyd yn genedlaethol, ac wedi cael llawer iawn o sylw gan y cyfryngau.
 • Rydym hefyd yn ganolfan ranbarthol achrededig hyfforddi CAD/CAM.
 • Mae’r Ganolfan yn darparu llawer o gyfleusterau ac adnoddau, sy’n cynnwys cefnogaeth dechnegol dda a’r cyfleusterau TG diweddaraf.
 • Cymhareb staff/myfyrwyr ardderchog.
 • Bydd myfyrwyr yn cael credydau mewn CaD a meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith.

Bydd y cwrs gradd yma yn eich paratoi am yrfa werth chweil a llawn her mewn dylunio cynnyrch – gyrfa lle gellwch wneud gwahaniaeth. Mae’r Ganolfan Dylunio a Thechnoleg yn rhan o’r Ysgol Addysg. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi cael enw da cynyddol am gynhyrchu gwaith o safon uchel iawn, a arddangoswyd yn genedlaethol, ac wedi cael...

Read More

Course Content

Year 1

Compulsory Modules

Semester 1

 • XUC-1043: Dylunio a Chyfathrebu (30)
 • XUC-1044: Dylunio a Gwneuthuriad 1 (30)
 • XUC-1047: Arferion Profesiynol 1 (30)
 • XUC-1048: Profiad yn y Gweithle 1 (30)

Semester 2

 • XUC-1043: Dylunio a Chyfathrebu
 • XUC-1044: Dylunio a Gwneuthuriad 1
 • XUC-1047: Arferion Profesiynol 1
 • XUC-1048: Profiad yn y Gweithle 1

Year 2

Compulsory Modules

Semester 1

 • XUC-2043: Dylunio a Gwneuthuriad 2 (30)
 • XUC-2044: Dylunio a Gwneuthuriad 3 (30)
 • XUC-2047: Arferion Profesiynol 2 (30)
 • XUC-2048: Profiad yn y Gweithle 2 (30)

Semester 2

 • XUC-2043: Dylunio a Gwneuthuriad 2
 • XUC-2044: Dylunio a Gwneuthuriad 3
 • XUC-2047: Arferion Profesiynol 2
 • XUC-2048: Profiad yn y Gweithle 2

Year 3

Compulsory Modules

Semester 1

 • XUC-3045: Dylunio a Gwneuthuriad 4 (30)
 • XUC-3046: Dylunio a Gwneuthuriad 5 (30)
 • XUC-3047: Arferion Profesiynol 3 (30)
 • XUC-3048: Profiad yn y Gweithle 3 (30)

Semester 2

 • XUC-3045: Dylunio a Gwneuthuriad 4
 • XUC-3046: Dylunio a Gwneuthuriad 5
 • XUC-3047: Arferion Profesiynol 3
 • XUC-3048: Profiad yn y Gweithle 3

Year 1 Compulsory Modules Semester 1 XUC-1043: Dylunio a Chyfathrebu (30) XUC-1044: Dylunio a Gwneuthuriad 1 (30) XUC-1047: Arferion Profesiynol 1 (30) XUC-1048: Profiad yn y Gweithle 1 (30) Semester...

Read More

 

Entry Requirements

TGAU: Iaith Saesneg C/4. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 80 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e:

 • Lefel A (yn cynnwys gradd C in mewn Dylunio a Thechnoleg neu bwnc Celf/Peirianneg)
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMP
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr h?n, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com

TGAU: Iaith Saesneg C/4. Cynnig nodweddiadol o isafswm o 80 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e: Lefel A (yn cynnwys gradd C in mewn Dylunio a Thechnoleg neu bwnc Celf/Peirianneg) BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: MMP Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan...

Read More