Loader
Course Image

BA in Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid (Full Time)

Bangor University

Bachelor Degree , Childhood And Youth Studies

Course Description

Mae'r radd ddynamig, amlddisgyblaethol hon yn cynnig cyfle i chi astudio ystod amrywiol o bynciau sy'n ymwneud â phrofiadau byw plant a phobl ifanc yn y gymdeithas gyfoes, gan eich cynorthwyo i ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys addysgu, gwaith cymdeithasol, cwnsela a’r gyfraith.

 Mae gan ein tîm addysgu arbenigedd a chefndir mewn seicoleg, cymdeithaseg, hawliau plant, ieithyddiaeth, addysg, agweddau fforensig, iechyd a lles. Mae'r amgylchedd ddysgu cyfoethog ac amrywiol hon yw nodwedd unigryw o'n cwrs, gan roi'r cyfle i chi astudio plentyndod a phobl ifanc o amrywiaeth o safbwyntiau.

Mae'r cwrs 3-blynedd wedi'i gynllunio o gwmpas tri llwybr, gyda modiwlau yn ymwneud â safbwyntiau seicolegol, cymdeithasegol ac addysgol ar faterion sy'n berthnasol i blentyndod ac ieuenctid mewn theori ac ymarfer. Mae'r flwyddyn gyntaf wedi'i chynllunio i roi sylfaen gadarn i chi ym mhob un o'r tri maes. Mae'r ail flwyddyn yn parhau i adeiladu ar y llinynnau hyn sy'n arwain at drydedd flynedd, lle gallwch astudio o leiaf pedwar pwnc a ddewisir o'r ystod o fodiwlau sydd ar gael ar draws y llwybrau ar hyn o bryd. Yn y flwyddyn olaf hon byddwch hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil sylweddol sy'n eich galluogi i ddyfnhau'ch arbenigedd a'ch gwybodaeth yn eich maes dewisol.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnwys lleoliadau, siaradwyr gwadd, cyfleoedd i astudio dramor yn ogystal â chyfleoedd i gyflwyno mewn cynadleddau sy'n eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Mae'r radd ddynamig, amlddisgyblaethol hon yn cynnig cyfle i chi astudio ystod amrywiol o bynciau sy'n ymwneud â phrofiadau byw plant a phobl ifanc yn y gymdeithas gyfoes, gan eich cynorthwyo i ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys addysgu, gwaith cymdeithasol, cwnsela a’r gyfraith.  Mae gan ein tîm addysgu arbenigedd a chefndir mewn...

Read More

Course Content

Year 1

Compulsory Modules

Semester 1

 • PCC-1002: Cyflwyniad i Ymchwil (20 credy (20)
 • XAC-1026: Sgiliau ar gyfer Dysgu a Gwait (20) or
  XAE-1026: Skills for Learning & Work (20)
 • XAC-1035: Plant a Chymdeithas (20) or
  XAE-1035: Children and Society (20)

Semester 2

 • XAC-1024: Chwarae Plant (20)
 • XAC-1027: Hawliau Plant-Cymru a'r Byd (20) or
  XAE-1027: Children's Rights:Pers&Pract (20)
 • XAC-1033: Anturiaethau wrth Dyfu (20) or
  XAE-1033: Adventures in Growing Up (20)

Year 2

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-2033: Ymchwilio mewn Plentyndod (20) Core or
  XAE-2033: Researching Childhood (20) Core

Optional Modules

100 credits from:

 • XAC-2030: Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2030: Inclusion & Learning Needs (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2032: Y Plentyn Byd-eang (20) (Semester 2) or
  XAE-2032: The Global Child (20) (Semester 2)
 • XAC-2035: Plant, Llythrennedd a Llen (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2035: Children Literacy & Literature (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2039: Mentora a Chyfeillio (10) (Semester 2) or
  XAE-2039: Mentoring and Befriending (10) (Semester 2)
 • XAC-2040: Seicopatholeg Ymhlith Plant (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-2040: Psychopathology in Children (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-2041: Llencyndod (20) (Semester 2) or
  XAE-2041: Adolescence (20) (Semester 2)

Year 3

Compulsory Modules

Semester 1

 • XAC-3023: Traethawd Hir (40) Core or
  XAE-3023: Dissertation (40) Core

Semester 2

 • XAC-3023: Traethawd Hir or
  XAE-3023: Dissertation

Optional Modules

80 credits from:

 • XAC-3036: Hunaniaethau mewn Plentyndod (20) (Semester 1) or
  XAE-3036: Identities in Childhood (20) (Semester 1)
 • XAC-3038: Plant ag Anawsterau Cyfathrebu (20) (Semester 2) or
  XAE-3038: Children w. Com. Difficulties (20) (Semester 2)
 • XAC-3039: Anawsterau Dysgu Dwys (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-3039: Profound Learning Difficulties (20) (Semester 1 + 2)
 • XAC-3050: Seicoleg Plent a Throseddu (20) (Semester 1 + 2) or
  XAE-3050: Psych of Childhood&Crime (20) (Semester 1 + 2)

Year 1 Compulsory Modules Semester 1 PCC-1002: Cyflwyniad i Ymchwil (20 credy (20) XAC-1026: Sgiliau ar gyfer Dysgu a Gwait (20) or XAE-1026: Skills for Learning & Work (20) XAC-1035: Plant a Chymdeithas (20) or

Read More

 

Entry Requirements

 • Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.
 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diplom
 • Estynedig: MMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma
 • Estynedig: Gradd CCymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid i’r Coleg bennu ei fod yn foddhaol cyn y gallant ddechrau ar brofiad ysgol.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr h?n, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 o bwyntiau tariff o gymwysterau lefel 3* e.e. Lefel A BTEC Cenedlaethol/Diplom Estynedig: MMM Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio NCFE CACHE Lefel 3 Diploma Estynedig: Gradd CCymhwyster Bagloriaeth Cymru Mae’n rhaid i bob myfyriwr gael archwiliad gan Y...

Read More